הפקולטה לאומנויות על שם יולנדה ודוד כץת אוניברסיטת תל אביב

3 דקות על אמנות, תרבות וקורונה

פרופ'גד קינר קיסינגר החוג לאמנות התאטרון
פרופ' אדר'אילה רונאל ביה"ס לאדריכלות ע"ש עזריאלי
ערן הדס ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה ע"ש טיש
ד"רתמר צ'ולקמן החוג לתולדות האמנות
ד״רעפרה יצחקי ביה״ס למוזיקה ע״ש בוכמן-מהטה
פרופ׳יגאל בורשטיין ביה״ס לקולנוע וטלוויזיה ע״ש טיש
ד״ר אדר׳רועי קוזלובסקי ביה״ס לאדריכלות ע״ש עזריאלי
ד"רדפנה בן שאול החוג לאמנות התאטרון
פרופ'אסף פינקוס החוג לתולדות האמנות
ד"ר אייל דותן התוכנית הבין תחומית באמנויות
ד"ר תמר מאיר לימודי אוצרות ומוזיאולוגיה
כפיר לפיד משעל התכנית הבין תחומית
ד"רבעז חגין ביה״ס לקולנוע וטלוויזיה ע״ש טיש
ד"ר דרור הררי החוג לאמנות התאטרון
ד"ר גל רז ביה״ס לקולנוע וטלוויזיה ע״ש טיש
ד"ר שרון אהרונסון להבי החוג לאמנות התאטרון
ד"רספי הנדלר החוג לתולדות האמנות
ד"ר עידית אלפנדרי התוכנית הבין תחומית באמנויות
אדר' מוטי בודק ביה״ס לאדריכלות ע״ש עזריאלי
פרופ' ניצן בן שאול ביה״ס לקולנוע וטלוויזיה ע״ש טיש
ד"ר חן אלון החוג לאמנות התאטרון
פרופ' תומר לב ביה״ס למוזיקה ע״ש בוכמן-מהטה
ד"ר יאיר ליפשיץ החוג לאמנות התאטרון
גליה יואלי החוג לאמנות התאטרון
ד"ר אילת זהר החוג לתולדות האמנות
ד"ר מיכל קרייזברג התוכנית הבין תחומית באמנויות
ד"ר אורי רום ביה״ס למוזיקה ע״ש בוכמן-מהטה
פרופ' אדר' ערן נוימן הפקולטה לאמנויות ע״ש יולנדה ודוד כץ
שמעון לוי החוג לאמנות התאטרון
עדי לוריא חיון החוג לתולדות האמנות
עודד במבי פרידמן החוג לאמנות התאטרון